Skip links

Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal

GENERAL

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este unul dintre angajamentele noastre fundamentale. În consecință, avem cea mai mare grijă să procesăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația europeană privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („GDPR”).

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor noștri, partenerilor, celorlalte persoane care ne contactează și ale reprezentanților acestora, potențialilor angajați și se aplică acelor date colectate prin intermediul website-ului nostru www.inspiraction.ro, precum și datelor personale pe care le colectăm prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Asociația Inspiraction, în calitate de operator de date, având sediul social în str. Cicero Nr. 113, Et. P, Bl. S12A, Sc. 2, Ap. 2, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți, gdpr@inspiraction.ro, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor și ale oricăror alte reglementări legale aplicabile.

Toate cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi adresate Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) la următoarea adresă de mail: gdpr@inspiraction.ro. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociația Inspiraction, pot fi solicitate contactând Responsabilul cu Protecția Datelor la aceeași adresă de mail, gdpr@inspiraction.ro.

CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

În general, intenția noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră prin accesarea website-ului www.inspiraction.ro. Obținem date cu caracter personal prin completarea de către dumneavoastră a formularelor online, prin abonarea la newslettere. Datele colectate sunt cele minimum necesare pentru a vă putea oferi informații cu privire la activitatea și proiectele noastre sau la modalitatea prin care vă puteți implica.

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

  • primirea donațiilor – temei juridic: încheierea sau executarea contractului

Datele colectate sunt cele pe care le înregistrați dumneavoastră pe website: nume, prenume, adresă de e-mail, cont bancar, telefon, oraș, județ, stradă, număr, cod poștal.

  • gestionarea și administrarea relației contractuale cu donatorii noștri – temei juridic: încheierea sau executarea contractului.

Datele colectate sunt cele pe care le înregistrați dumneavoastră pe website: nume, prenume, adresă de e-mail, cont bancar, telefon, oraș, județ, stradă, număr, cod poștal.

  • transmiterea periodică a newsletter-ului – vă putem transmite diverse comunicări prin canalele transmise de către dumneavoastră (e-mail) pentru a vă ține la curent cu privire la proiectele în care sunteți implicat sau la activitățile și evenimentele fundației – temei juridic: consimțământul dumneavoastră.

Datele colectate sunt cele pe care le înregistrați dumneavoastră pe website: adresă de e-mail.

TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

  1. încheierea sau executarea contractului – art. 6, alin.1, lit. b GDPR
  2. încheierea sau executarea contractului – art. 6, alin.1, lit. b GDPR
  3. consimțământului dumneavoastră – art. 6, alin.1, lit. a GDPR

DEZVĂLUIREA DATELOR DVS. UNOR DESTINATARI SAU UNOR CATEGORII DE DESTINATARI

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal doar acelor angajați ai Asociației Inspiraction care gestionează efectiv proiectele de marketing în care sunteți implicați, acelor entități contractate de Asociație pentru externalizarea unor servicii în cadrul cărora va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal (servicii de gestionare/trimitere e-mail: MailChimp, Mail Agent), respectiv prestatori care administrează website-urile Asociației cu acces la date doar în caz de disfuncționalitate a website-ului, prestatorii nu au acces la contul bancar), ING Bank, platforma de plăți online Stripe (datele necesare conform reglementărilor bancare în caz de plată).

TRANSFERURI CĂTRE STATE TERȚE

Datele persoanelor fizice înregistrate de către aceștia pe website-ul Asociației nu sunt transferate în acest moment către state terțe.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Toate datele cu caracter personal ale donatorilor vor fi păstrate pe o perioadă de până la 3 ani de la finalizarea programului aferent contractului de donație.

Atunci când vă înregistrați pentru a primi newsletter-ul, datele vor fi prelucrate până în momentul în care decideți să nu mai primiți aceste informații, trimițând o solicitare la adresa de e-mail: gdpr@inspiraction.ro. De asemenea, puteți renunța să mai primiți comunicări de la noi în orice moment, utilizând linkul de dezabonare din informările pe care le primiți pe e-mail.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația asigură exercitarea acestor drepturi și oferă mai jos o informare completă a acestora:

dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține, din partea Asociației Inspiraction, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate Asociației și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de către dumneavoastră, Fundația poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține, din partea Asociației Inspiraction, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține, din partea Asociației Inspiraction, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Fundația are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține, din partea Asociației Inspiraction, restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Asociației Inspiraction să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Asociației Inspiraction prevalează asupra drepturilor dvs.; Asociația Inspiraction va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, daca veți solicita acest lucru;

dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Asociația Inspiraction, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Asociația Inspiraction la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Asociația Inspiraction în baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

Exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate, se poate realiza depunând o cerere scrisă, datată și semnată, la Asociația Inspiraction, la adresa: Str. Cicero Nr. 113, Et. P, Bl. S12A, Sc. 2, Ap. 2, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți, sau pe email la gdpr@inspiraction.ro.

Responsabilul cu protecția datelor al Asociației Inspiraction poate fi contactat la adresa: Str. Cicero Nr. 113, Et. P, Bl. S12A, Sc. 2, Ap. 2, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți sau pe email la gdpr@inspiraction.ro.

Politica de cookie-uri

Cookie-uri

Website-ul www.inspiraction.ro utilizează cookie-uri.

Informațiile prezentate mai jos își propun să ofere utilizatorilor mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și gestionarea cookie-urilor utilizate de website-ul www.inspiraction.ro.

Acest website utilizează cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experiență mai bună atunci când navighează pe website, precum și pentru a oferi servicii adaptate nevoilor și intereselor vizitatorilor. Cookie-urile ne oferă un feedback important privind modul în care vizitatorii navighează pe website-ul web, astfel încât acestea să fie mai eficient și mai accesibil.

Cookie-urile în sine nu necesită date personale pentru a fi utilizate și, în majoritatea cazurilor, nu identifică utilizatorii de internet.

Modulele cookie pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Ce cookie-uri folosește acest website?

Website-ul nostru utilizează următoarele tipuri de module cookie-uri:

Cookie-urile necesare

Acestea sunt cookie-urile strict necesare pentru operarea website-ului nostru. Cookie-urile necesare permit folosirea unor funcții de bază precum navigarea pe pagini și accesul în zonele securizate ale webwebsite-ului. De exemplu, website-ul nostru folosește moove_gdpr_popup – cookie care salvează opțiunile dumneavoastră cu privire la folosirea cookie-urilor pe acest website, sau cookie-ul WVLandingPageViwebsited – cookie activ în timpul anumitor campanii. Fără aceste cookie-uri acest webwebsite nu va funcționa corect.

Cookie-urile funcționale și de performanță sunt utilizate doar dacă vă exprimați acordul în acest sens prin bifarea căsuței corespunzătoare din mecanismul de consimțământ. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul cu privire la utilizarea oricăruia dintre aceste cookie-uri în orice moment prin accesarea secțiunii „Update your consent” accesibilă în partea de jos a website-ului.

Cookie-ul _ga, _gid, furnizate de Google, înregistrează un ID unic pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorii interacționează cu website-ul.

Cookie-eul _gat, furnizat de Google, este utilizat de Google Analytics este folosit pentru a accelera rata de solicitare, limitând colectarea de date pe website-uri de mare trafic.

Cookie-urile funcționale sunt setate pentru a îmbunătăți funcționalitatea webwebsite-ului. De exemplu, cookie-urile care amintesc conținutul pe care l-ați vizionat anterior pe acest webwebsite sau adresa de e-mail și parola furnizate la înregistrare în timpul unei vizite anterioare pe acest webwebsite. Prin urmare, utilizarea cookie-urilor funcționale ne permit să vă oferim conținut adaptat intereselor dumneavoastră, nemaifiind necesară o nouă înregistrare sau să introduceți din nou anumite informații în formularele de înregistrare atunci când vă întoarceți pe acest webwebsite sau accesați secțiuni dedicate exclusiv donatorilor. Putem folosi, de asemenea, cookie-urile în scopuri care țin de publicitate și de colectarea informațiilor privind modul în care vizitatorii utilizează website-ul nostru.

Cookie-urile de performanță sunt cookie-uri care ne ajută să înțelegem modalitatea prin care vizitatorii interacționează cu webwebsite-ul nostru, oferindu-ne informații despre secțiunile vizitate, timpul petrecut pe website, orice probleme întâlnite precum mesajele de eroare. Ne ajută să îmbunătățim performanța webwebsite-ului.

Cookie-urile terță parte

Conținuturile de conținut de pe anumite website-uri pot fi furnizate prin terțe părți / furnizori (de exemplu, un videoclip). Astfel de terțe părți pot plasa aceste cookie-uri pe website-ul web (numite „module cookie terță parte”, deoarece acestea nu sunt plasate de către proprietarul website-ului). Furnizorii terți trebuie, de asemenea, să respecte reglementările legale în vigoare și politicile de confidențialitate ale proprietarului website-ului web.

Cookie-urile de funcționare WordPress -wordpress_sec_ – care sunt utilizate în situația în care utilizatorii se loghează pe website.

Cookie-urile Facebook, precum _ Fbid_, devin active în situația în care este se derulează campanii de promovare prin Facebook.

Cookie-urile YouTube – Modulele cookie sunt instalate numai pe computerul dvs. numai când redați un videoclip.

Cookie-urile Google Analytics – aceste module cookie furnizează informații anonime / agregate despre locul în care vă aflați și despre ce faceți pe website. Acestea monitorizează modul în care vizitatorii navighează prin website și modul în care au ajuns la el. Acest lucru este folosit pentru a vedea cifrele totale (nu individuale) despre tipurile de conținut pe care le folosesc cei mai mulți utilizatori sau despre ce ar putea fi o problemă pentru navigarea pe website.

Cookie-urile Google Ads – aceste cookie-uri ne ajută să gestionăm mai bine website-ul nostru prin analizarea comportamentului vizitatorilor noștri online. De exemplu, aceste cookie-uri pot urmări conversiile de la anumite linkuri de pe website. Astfel, un cookie poate fi generat în computerul unei persoane atunci când face clic pe un anumit link dintr-un anunț. Aceste date sunt valoroase pentru noi, deoarece ne permit să ajungem mai bine la public și ne arată cum să oferim vizitatorilor noștri conținut mai relevant.

Adaptați setările browserului la cookie-uri

Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți stabili termeni lungi de expirare pentru istoricul navigării. Dacă partajați computerul, vă recomandăm să setați browser-ul să șteargă datele de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul.

Cum se pot opri cookie-urile?

Majoritatea browserelor de internet sunt configurate inițial pentru a accepta automat cookie-urile.

Utilizatorii își pot configura browserul pentru a respinge toate fișierele cookie sau pentru a alerta utilizatorul atunci când modulele cookie sunt trimise către dispozitiv.

Este important să rețineți că dezactivarea sau refuzul de a primi cookie-urile pot face anumite secțiuni dificil de vizualizat și de utilizat. Pentru mai multe detalii despre cookies în general puteți accesa www.allaboutcoookies.org și www.youronlinechoices.eu.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi găwebsite de obicei în secțiunile “opțiuni” sau în “preferințe” din setările browserului.

Utilizăm cookie-uri pentru optimizarea interacțiunii dvs. cu website-ul >> Detalii